Számok

Tanuld meg a számokat észtül.

Tőszámok

nullnulla
üksegy
kakskettő
kolmhárom
nelinégy
viisöt
kuushat
seitsehét
kaheksanyolc
üheksakilenc
kümmetíz
üksteisttizenegy
kaksteisttizenkettő
kolmteisttizenhárom
neliteisttizennégy
viisteisttizenöt
kuusteisttizenhat
seitseteisttizenhét
kaheksateisttizennyolc
üheksateisttizenkilenc
kakskümmendhúsz
kakskümmend ükshuszonegy
kakskümmend kakshuszonkettő
kakskümmend kolmhuszonhárom
kakskümmend nelihuszonnégy
kakskümmend viishuszonöt
kakskümmend kuushuszonhat
kakskümmend seitsehuszonhét
kakskümmend kaheksahuszonnyolc
kakskümmend üheksahuszonkilenc
kolmkümmendharminc
kolmkümmend üksharmincegy
kolmkümmend kaksharminckettő
kolmkümmend kolmharminchárom
kolmkümmend neliharmincnégy
kolmkümmend viisharmincöt
kolmkümmend kuusharminchat
kolmkümmend seitseharminchét
kolmkümmend kaheksaharmincnyolc
kolmkümmend üheksaharminckilenc
nelikümmendnegyven
nelikümmend üksnegyvenegy
nelikümmend kaksnegyvenkét
nelikümmend kolmnegyvenhárom
viiskümmendötven
kuuskümmendhatvan
seitsekümmendhetven
kaheksakümmendnyolcvan
üheksakümmendkilencven
sadaszáz
sada üksszázegy
kakssadakettőszáz
kolmsadaháromszáz
tuhatezer
kaks tuhatkétezer
kolm tuhatháromezer
miljonegy millió, egymillió
miljardegy billió, egybillió

Ismétlődés

üks kordegyszer
kaks kordakétszer
kolm kordaháromszor
neli kordanégyszer
viis kordaötször

Sorszámok

esimeneelső
teinemásodik
kolmasharmadik
neljasnegyedik
viiesötödik
kuueshatodik
seitsmeshetedik
kaheksasnyolcadik
üheksaskilencedik
kümnestizedik
üheteistkümnestizenegyedik
kaheteistkümnestizenkettedik
kolmeteistkümnestizenharmadik
neljateistkümnestizennegyedik
viieteistkümnestizenötödik
kuueteistkümnestizenhatodik
seitsmeteistkümnestizenhetedik
kaheksateistkümnestizennyolcadik
üheksateistkümnestizenkilencedik
kahekümneshuszadik
kahekümne esimenehuszonegyedik
kahekümne teinehuszonkettedik
kahekümne kolmashuszonharmadik
kolmekümnesharmincadik
neljakümnesnegyvenedik
viiekümnesötvenedik
kuuekümneshavanadik
seitsmekümneshetvenedik
kaheksakümnesnyolcvanadik
üheksakümneskilencvenedik
sajasszázadik

Egyéb hasznos szavak

umbes vagy ligikaudumintegy/körülbelül
üle vagy rohkem kuitöbb mint
alla vagy vähem kuikevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes észt szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató