Számok

Tanuld meg a számokat észtül.

Tőszámok

nullnulla
üksegy óra
kakskét óra
kolmhárom óra
nelinégy óra
viisöt óra
kuushat óra
seitsehét óra
kaheksanyolc óra
üheksakilenc óra
kümmetíz óra
üksteisttizenegy óra
kaksteisttizenkét óra
kolmteisttizenhárom
neliteisttizennégy
viisteisttizenöt
kuusteisttizenhat
seitseteisttizenhét
kaheksateisttizennyolc
üheksateisttizenkilenc
kakskümmendhúsz
kakskümmend ükshuszonegy
kakskümmend kakshuszonkettő
kakskümmend kolmhuszonhárom
kolmkümmendharminc
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendnegyven
viiskümmendötven
kuuskümmendhatvan
seitsekümmendhetven
kaheksakümmendnyolcvan
üheksakümmendkilencven
sadaszáz
kakssadakettőszáz
kolmsadaháromszáz
tuhatezer
kaks tuhatkétezer
kolm tuhatháromezer
miljonegy millió, egymillió
miljardegy billió, egybillió

Sorszámok

esimeneelső
teinemásodik
kolmasharmadik
neljasnegyedik
viiesötödik
kuueshatodik
seitsmeshetedik
kaheksasnyolcadik
üheksaskilencedik
kümnestizedik
üheteistkümnestizenegyedik
kaheteistkümnestizenkettedik
kolmeteistkümnestizenharmadik
neljateistkümnestizennegyedik
viieteistkümnestizenötödik
kuueteistkümnestizenhatodik
seitsmeteistkümnestizenhetedik
kaheksateistkümnestizennyolcadik
üheksateistkümnestizenkilencedik
kahekümneshuszadik