Utazás repülővel

Néhány, a légiközlekedésben használatos kifejezés, és néhány jel, melyeket a repülőtéren fogsz látni.

Beszállás

I've come to collect my tickets a jegyeket szeretném felvenni
I booked on the internet interneten foglaltam
do you have your booking reference? megvan a foglalási referenciaszáma?
your passport and ticket, please az útlevelét és a jegyét kérem
here's my booking reference itt van a foglalási referenciaszámom
where are you flying to? hova repül?
did you pack your bags yourself? saját maga csomagolta a táskáit?
has anyone had access to your bags in the meantime? valaki hozzáférhetett a táskáihoz ezalatt?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? van bármilyen folyadék vagy vágóeszköz a kézipoggyászában?
how many bags are you checking in? hány táskát ad fel?
could I see your hand baggage, please? láthatnám a kézipoggyászát kérem?
do I need to check this in or can I take it with me? fel kell adnom ezt, vagy magammal vihetem?
you'll need to check that in ezt fel kell adnia
there's an excess baggage charge of … poggyásztúlsúlya van … értékben
£30 30 font
would you like a window or an aisle seat? ablak vagy folyosó mellé kéri a helyét?
enjoy your flight! kellemes repülést!
where can I get a trolley? hol találok egy kézikocsit?

Biztonsági vizsgálat

are you carrying any liquids? szállít valamilyen folyadékot?
could you take off your …, please? levenné … kérem?
coat a kabátját
shoes a cipőjét
belt az övét
could you put any metallic objects into the tray, please? letenné az összes fémből készült tárgyat a tálcára, kérem?
please empty your pockets kérem ürítse ki a zsebeit
please take your laptop out of its case kérem vegye ki a laptopját ha lehetséges
I'm afraid you can't take that through félek azt nem viheti át

Az indulási váróteremben

what's the flight number? mi a járatszám?
which gate do we need? melyik kapu kell nekünk?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 utolsó hívás a Miami-ba utazó Smith nevű utasnak, kérjük haladéktalanul fáradjon a 32-es kapuhoz
the flight's been delayed a járat késik
the flight's been cancelled a járatot törölték
we'd like to apologise for the delay szeretnénk elnézést kérni a késésért
could I see your passport and boarding card, please? láthatnám az útlevelét és a beszállókártyáját, kérem?

A repülőn

what's your seat number? mi az ülésének a száma?
could you please put that in the overhead locker? be tudná tenni a feje felett lévő zárható szekrénybe?
please pay attention to this short safety demonstration kérjük kövesse figyelemmel ezt a rövid biztonsági bemutatót
please turn off all mobile phones and electronic devices kérjük kapcsolják ki mobiltelefonjaikat és elektromos készülékeiket
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign a kapitány kikapcsolta a Biztonsági öveket bekapcsolni jelzést
how long does the flight take? mennyi ideig tart a repülés?
would you like any food or refreshments? kér valamilyen ételt vagy frissítőt?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign a kapitány bekapcsolta a Biztonsági öveket bekapcsolni jelzést
we'll be landing in about fifteen minutes kb. 15 perc múlva landolunk
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position kérjük kapcsolják be biztonsági öveiket és állítsák vissza az ülést alaphelyzetbe
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off kérjük maradjanak a helyükön, amíg a gép el nem éri a repülési magasságot és a Biztonsági öveket bekapcsolni jelzés ki nem alszik
the local time is … a helyi idő …
9.34pm 21.34

Előforduló feliratok

Short stay (a következő rövidítése: Short stay car park) Rövid tartózkodás
Long stay (a következő rövidítése: Long stay car park) Hosszú tartózkodás
Arrivals Érkezések
Departures Indulások
International check-in Nemzetközi beszállás
International departures Nemzetközi indulások
Domestic flights Helyi járatok
Toilets WC-k
Information Információ
Ticket offices Jegyirodák
Lockers Zárható szekrények
Payphones Telefonok
Restaurant Étterem
Check-in closes 40 minutes before departure A bejelentkezés az indulás előtt 40 perccel véget ér
Gates 1-32 1-32 KAPU
Tax free shopping Adómentes vásárlás
Duty free shopping Vámmentes vásárlás
Transfers Átszállás
Flight connections Járatcsatlakozások
Baggage reclaim Poggyászkiadás
Passport control Útlevélellenőrzés
Customs Vám
Taxis Taxik
Car hire Autóbérlés
Departures board Indulások táblája
Check-in open Kezdődik a beszállás
Go to Gate ... Fáradjon a ... számú kapuhoz
Delayed Késik
Cancelled Törölve
Now boarding Beszállás most
Last call Utolsó hívás
Gate closing A kapu lezárás alatt
Gate closed A kapu lezárva
Departed Elindult
Arrivals board Érkezések táblája
Expected 23:25 Várható 23:25
Landed 09:52 Landolt 09:52
sound

Ezen az oldalon az összes angol kifejezésnél elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a kifejezésre, amelyiket hallani szeretnéd.

Mobilalkalmazás

Az Andorid készülékeken használható díjnyertes angol kifejezésgyűjtemény-alkalmazásunk több mint 6000 hasznos kifejezést és szót tartalmaz hanggal.

Get it on Google Play

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató