Oktatás

Itt néhány oktatással kapcsolatos angol szót találsz.

Oktatási intézmény típusa

school iskola
nursery school óvoda
primary school általános iskola
secondary school középiskola
state school állami iskola
private school vagy independent school privát iskola
boarding school bentlakásos iskola
sixth-form college a középiskola szabadon választható utolsó általában két éve
technical college műszaki főiskola
vocational college szakiskola
art college képzőművészeti főiskola
teacher training college tanárképző főiskola
university egyetem

Iskola

classroom osztályterem
desk iskolapad
blackboard iskolatábla
whiteboard fehértábla
chalk kréta
marker pen vagy marker filctoll
pen toll
pencil ceruza
exercise book füzet
lesson tanóra
homework házifeladat
test teszt
term félév
half term félévi iskolai szünet
class osztály
reading olvasás
writing írás
arithmetic számtan
spelling betűzés
to read olvasni
to write írni
to spell betűzni
to teach tanítani
head teacher igazgató
headmaster igazgató
headmistress igazgatónő
teacher tanár
pupil tanuló
head boy a diákokat kéviselő vezető fiú
head girl a diákokat képviselő vezető lány
prefect prefektus
school governor vagy governor iskolai igazgató
register nyilvántartás
assembly iskolai gyűlés
break szünet
school holidays iskolai szünet
school meals iskolai étkeztetés
school dinners menza

Létesítmények

computer room számítógépes terem
cloakroom ruhatár
changing room öltöző
gym (a következő rövidítése: gymnasium) tornaterem
playground játszótér
library könyvtár
lecture hall előadóterem
laboratory (gyakran úgy rövidítik, hogy lab) laboratórium
language lab (a következő rövidítése: language laboratory) nyelvi labor
hall of residence kollégium
locker öltözőszekrény
playing field sportpálya
sports hall sportcsarnok

Egyetem

professor professzor
lecturer előadó
researcher kutató
research kutatás
undergraduate egyetemi hallgató
graduate egyetemet végzett
post-graduate vagy post-graduate student posztgraduális hallgató
Masters student mester hallgató
PhD student doktorandusz
Master's degree mesterfokozat
Bachelor's degree Bsc fokozat
degree egyetemi diploma
thesis tézis
dissertation disszertáció
lecture előadás
debate vita
higher education felsőoktatás
semester félév
student loan diák kölcsön
student union hallgatói önkormányzat
tuition fees tandíj
university campus egyetemi campus

Egyéb kapcsolódó szavak

exam (a következő rövidítése: examination) vizsga
to sit an exam vizsgázni
essay vagy paper esszé
to fail an exam megbukni a vizsgán
to pass an exam levizsgázni
to study tanulni
to learn megtanulni
to revise ismételni
student diák
curriculum tananyag
course kurzus
subject tantárgy
grade osztályzat
mark osztályzat
exam results vizsga eredmények
qualification végzettség
certificate oklevél
attendance jelenlévők
calculator számológép
projector kivetítő
textbook tankönyv
question kérdés
answer válasz
mistake vagy error hiba
right vagy correct
wrong hibás
sound

Ezen az oldalon az összes angol szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Mobilalkalmazás

Az Andorid készülékeken használható díjnyertes angol kifejezésgyűjtemény-alkalmazásunk több mint 6000 hasznos kifejezést és szót tartalmaz hanggal.

Get it on Google Play