Számok

Tanuld meg a számokat angolul.

Tőszámok

zero nulla (beszélt nyelvben és hőmérsékleti értékként)
nil nul (amikor sporteredményekről beszélnek)
nought nulla (a 0 szám)
"O" nulla (Úgy ejtik ki, mint az angol „O” betűt; beszélt nyelvben használják, különösen telefonszámoknál)
one egy
two kettő
three három
four négy
five öt
six hat
seven hét
eight nyolc
nine kilenc
ten tíz
eleven tizenegy
twelve tizenkettő
thirteen tizenhárom
fourteen tizennégy
fifteen tizenöt
sixteen tizenhat
seventeen tizenhét
eighteen tizennyolc
nineteen tizenkilenc
twenty húsz
twenty-one huszonegy
twenty-two huszonkettő
twenty-three huszonhárom
thirty harminc
forty negyven
fifty ötven
sixty hatvan
seventy hetven
eighty nyolcvan
ninety kilencven
one hundred, a hundred száz
one hundred and one, a hundred and one százegy
two hundred kettőszáz
three hundred háromszáz
one thousand, a thousand ezer
two thousand kétezer
three thousand háromezer
one million, a million egy millió, egymillió
one billion, a billion egy billió, egybillió

Ismétlődés

once egyszer
twice kétszer
three times háromszor
four times négyszer
five times ötször

Sorszámok

first első
second második
third harmadik
fourth negyedik
fifth ötödik
sixth hatodik
seventh hetedik
eighth nyolcadik
ninth kilencedik
tenth tizedik
eleventh tizenegyedik
twelfth tizenkettedik
thirteenth tizenharmadik
fourteenth tizennegyedik
fifteenth tizenötödik
sixteenth tizenhatodik
seventeenth tizenhetedik
eighteenth tizennyolcadik
nineteenth tizenkilencedik
twentieth huszadik
twenty-first huszonegyedik
twenty-second huszonkettedik
twenty-third huszonharmadik
thirtieth harmincadik
fortieth negyvenedik
fiftieth ötvenedik
sixtieth havanadik
seventieth hetvenedik
eightieth nyolcvanadik
ninetieth kilencvenedik
hundredth századik

Egyéb hasznos szavak

about vagy approximately mintegy/körülbelül
over vagy more than több mint
under vagy less than kevesebb mint

Példák

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Ezen az oldalon az összes angol szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Mobilalkalmazás

Az Andorid készülékeken használható díjnyertes angol kifejezésgyűjtemény-alkalmazásunk több mint 6000 hasznos kifejezést és szót tartalmaz hanggal.

Get it on Google Play