Számok

Tanuld meg a számokat dánul.

Tőszámok

en/etegy
tokettő
trêhárom
firenégy
femöt
sekshat
syvhét
ottenyolc
nikilenc
titíz
ellevetizenegy
tolvtizenkettő
trettentizenhárom
fjortentizennégy
femtentizenöt
sekstentizenhat
syttentizenhét
attentizennyolc
nittentizenkilenc
tyvehúsz
enogtyvehuszonegy
toogtyvehuszonkettő
treogtyvehuszonhárom
trediveharminc
fyrrenegyven
halvtredsötven
treshatvan
halvfjerdshetven
firsnyolcvan
halvfemskilencven
(et) hundred(e)száz
hundred(e) og enszázegy
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindezer

Sorszámok

førsteelső
andenmásodik
tredjeharmadik
fjerdenegyedik
femteötödik
sjettehatodik
syvendehetedik
ottendenyolcadik
niendekilencedik
tiendetizedik
elvtetizenegyedik
tolvtetizenkettedik
trettendetizenharmadik
fjortendetizennegyedik
femtendetizenötödik
sekstendetizenhatodik
syttendetizenhetedik
attendetizennyolcadik
nittendetizenkilencedik
tyvendehuszadik
enogtyvendehuszonegyedik
toogtyvendehuszonkettedik
treogtyvendehuszonharmadik