Számok

Tanuld meg a számokat dánul.

Tőszámok

nulnulla
en / etegy
tokettő
trehárom
firenégy
femöt
sekshat
syvhét
ottenyolc
nikilenc
titíz
ellevetizenegy
tolvtizenkettő
trettentizenhárom
fjortentizennégy
femtentizenöt
sekstentizenhat
syttentizenhét
attentizennyolc
nittentizenkilenc
tyvehúsz
enogtyvehuszonegy
toogtyvehuszonkettő
treogtyvehuszonhárom
fireogtyvehuszonnégy
femogtyvehuszonöt
seksogtyvehuszonhat
syvogtyvehuszonhét
otteogtyvehuszonnyolc
niogtyvehuszonkilenc
trediveharminc
enogtrediveharmincegy
toogtrediveharminckettő
treogtrediveharminchárom
fireogtrediveharmincnégy
femogtrediveharmincöt
seksogtrediveharminchat
syvogtrediveharminchét
otteogtrediveharmincnyolc
niogtrediveharminckilenc
fyrrenegyven
enogfyrrenegyvenegy
toogfyrrenegyvenkét
treogfyrrenegyvenhárom
halvtredsötven
treshatvan
halvfjerdshetven
firsnyolcvan
halvfemskilencven
hundrede vagy et hundredeszáz
hundrede og et vagy et hundrede og etszázegy
to hundredekettőszáz
tre hundredeháromszáz
et tusindezer
to tusindkétezer
tre tusindháromezer
en millionegy millió, egymillió
en milliardegy billió, egybillió

Ismétlődés

en gangegyszer
to gangekétszer
tre gangeháromszor
fire gangenégyszer
fem gangeötször

Sorszámok

førsteelső
andenmásodik
tredjeharmadik
fjerdenegyedik
femteötödik
sjettehatodik
syvendehetedik
ottendenyolcadik
niendekilencedik
tiendetizedik
elvtetizenegyedik
tolvtetizenkettedik
trettendetizenharmadik
fjortendetizennegyedik
femtendetizenötödik
sekstendetizenhatodik
syttendetizenhetedik
attendetizennyolcadik
nittendetizenkilencedik
tyvendehuszadik
enogtyvendehuszonegyedik
toogtyvendehuszonkettedik
treogtyvendehuszonharmadik
tredivteharmincadik
fyrrendenegyvenedik
halvtredsendeötvenedik
tresendehavanadik
halvfjerdsendehetvenedik
firsendenyolcvanadik
halvfemsendekilencvenedik
hundredendeszázadik

Egyéb hasznos szavak

omkring vagy omtrentmintegy/körülbelül
over vagy mere endtöbb mint
under vagy mindre endkevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes dán szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató