Számok

Tanuld meg a számokat hollandul.

Tőszámok

nulnulla
éénegy
tweekettő
driehárom
viernégy
vijföt
zeshat
zevenhét
achtnyolc
negenkilenc
tientíz
elftizenegy
twaalftizenkettő
dertientizenhárom
veertientizennégy
vijftientizenöt
zestientizenhat
zeventientizenhét
achttientizennyolc
negentientizenkilenc
twintighúsz
éénentwintighuszonegy
tweeëntwintighuszonkettő
drieëntwintighuszonhárom
dertigharminc
vertignegyven
vijftigötven
zestighatvan
zeventighetven
tachtignyolcvan
negentigkilencven
honderdszáz
tweehonderdkettőszáz
driehonderdháromszáz
duizendezer
tweeduizendkétezer
drieduizendháromezer
miljoenegy millió, egymillió
biljoenegy billió, egybillió

Sorszámok

eersteelső
tweedemásodik
derdeharmadik
vierdenegyedik
vijfdeötödik
zesdehatodik
zevendehetedik
achtsenyolcadik
negendekilencedik
tiendetizedik
elfdetizenegyedik
twaalfdetizenkettedik
dertiendetizenharmadik
veertiendetizennegyedik
vijftiendetizenötödik
zestiendetizenhatodik
zeventiendetizenhetedik
achttiendetizennyolcadik
negentiendetizenkilencedik
twintigstehuszadik
dertigsteharmincadik
veertigstenegyvenedik
vijftigsteötvenedik
zestigstehavanadik
zeventigstehetvenedik
tachtigstenyolcvanadik
negentigstekilencvenedik
honderdsteszázadik