Számok

Tanuld meg a számokat németül.

Tőszámok

nullnulla
einsegy
zweikettő
dreihárom
viernégy
fünföt
sechshat
siebenhét
achtnyolc
neunkilenc
zehntíz
elftizenegy
zwölftizenkettő
dreizehntizenhárom
vierzehntizennégy
fünfzehntizenöt
sechzehntizenhat
siebzehntizenhét
achtzehntizennyolc
neunzehntizenkilenc
zwanzighúsz
einundzwanzighuszonegy
zweiundzwanzighuszonkettő
dreiundzwanzighuszonhárom
dreißigharminc
vierzignegyven
fünfzigötven
sechzighatvan
siebzighetven
achtzignyolcvan
neunzigkilencven
einhundertszáz
einhundertundeinsszázegy
zweihundertkettőszáz
dreihundertháromszáz
eintausendezer
zweitausendkétezer
dreitausendháromezer
eine Millionegy millió, egymillió
eine Milliardeegy billió, egybillió

Sorszámok

ersteelső
zweitemásodik
dritteharmadik
viertenegyedik
fünfteötödik
sechstehatodik
siebtehetedik
achtenyolcadik
neuntekilencedik
zehntetizedik
elftetizenegyedik
zwölftetizenkettedik
dreizehntetizenharmadik
vierzehntetizennegyedik
fünfzehntetizenötödik
sechzehntetizenhatodik
siebzehntetizenhetedik
achtzehntetizennyolcadik
neunzehntetizenkilencedik
zwanzigstehuszadik
einundzwanzigstehuszonegyedik
zweiundzwanzigstehuszonkettedik
dreiundzwanzigstehuszonharmadik
sound

Ezen az oldalon az összes német szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.