Számok

Tanuld meg a számokat olaszul.

Tőszámok

zeronulla
unoegy
duekettő
trehárom
quattronégy
cinqueöt
seihat
settehét
ottonyolc
novekilenc
diecitíz
undicitizenegy
dodicitizenkettő
tredicitizenhárom
quattordicitizennégy
quindicitizenöt
sedicitizenhat
diciassettetizenhét
diciottotizennyolc
diciannovetizenkilenc
ventihúsz
ventunohuszonegy
ventiduehuszonkettő
ventitrehuszonhárom
ventiquattrohuszonnégy
venticinquehuszonöt
ventiseihuszonhat
ventisettehuszonhét
ventottohuszonnyolc
ventinovehuszonkilenc
trentaharminc
trentunoharmincegy
trentadueharminckettő
trentatreharminchárom
trentaquattroharmincnégy
trentacinqueharmincöt
trentaseiharminchat
trentasetteharminchét
trentottoharmincnyolc
trentanoveharminckilenc
quarantanegyven
quarantunonegyvenegy
quarantaduenegyvenkét
quarantatrenegyvenhárom
cinquantaötven
sessantahatvan
settantahetven
ottantanyolcvan
novantakilencven
centoszáz
centounoszázegy
duecentokettőszáz
trecentoháromszáz
milleezer
duemilakétezer
tremilaháromezer
un milioneegy millió, egymillió
un miliardoegy billió, egybillió

Ismétlődés

una voltaegyszer
due voltekétszer
tre volteháromszor
quattro voltenégyszer
cinque volteötször

Sorszámok

primoelső
secondomásodik
terzoharmadik
quartonegyedik
quintoötödik
sestohatodik
settimohetedik
ottavonyolcadik
nonokilencedik
decimotizedik
undicesimotizenegyedik
dodicesimotizenkettedik
tredicesimotizenharmadik
quattordicesimotizennegyedik
quindicesimotizenötödik
sedicesimotizenhatodik
diciassettesimotizenhetedik
diciottesimotizennyolcadik
diciannovesimotizenkilencedik
ventesimohuszadik
ventunesimohuszonegyedik
ventiduesimohuszonkettedik
ventitreesimohuszonharmadik
trentesimoharmincadik
quarantesimonegyvenedik
cinquantesimoötvenedik
sessantesimohavanadik
settantesimohetvenedik
ottantesimonyolcvanadik
novantesimokilencvenedik
centesimoszázadik

Egyéb hasznos szavak

circa vagy approssimativamentemintegy/körülbelül
oltre vagy più ditöbb mint
sotto vagy meno dikevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes olasz szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató