Számok

Tanuld meg a számokat olaszul.

Tőszámok

zeronulla
unoegy
duekettő
trehárom
quattronégy
cinqueöt
seihat
settehét
ottonyolc
novekilenc
diecitíz
undicitizenegy
dodicitizenkettő
tredicitizenhárom
quattordicitizennégy
quindicitizenöt
sedicitizenhat
diciassettetizenhét
diciottotizennyolc
diciannovetizenkilenc
ventihúsz
ventunohuszonegy
ventiduehuszonkettő
ventitrehuszonhárom
trentaharminc
trentuno
trentadue
trentatre
quarantanegyven
cinquantaötven
sessantahatvan
settantahetven
ottantanyolcvan
novantakilencven
centoszáz
duecentokettőszáz
trecentoháromszáz
milleezer
duemilakétezer
tremilaháromezer
un milioneegy millió, egymillió
un miliardoegy billió, egybillió

Sorszámok

primoelső
secondomásodik
terzoharmadik
quartonegyedik
quintoötödik
sestohatodik
settimohetedik
ottavonyolcadik
nonokilencedik
decimotizedik
undicesimotizenegyedik
dodicesimotizenkettedik
tredicesimotizenharmadik
quattordicesimotizennegyedik
quindicesimotizenötödik
sedicesimotizenhatodik
diciassettesimotizenhetedik
diciottesimotizennyolcadik
diciannovesimotizenkilencedik
ventesimohuszadik
trentesimoharmincadik
quarantesimonegyvenedik
cinquantesimoötvenedik
sessantesimohavanadik
settantesimohetvenedik
ottantesimonyolcvanadik
novantesimokilencvenedik
centesimoszázadik
sound

Ezen az oldalon az összes olasz szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.