Számok

Sorszámok

первыйelső
второйmásodik
третийharmadik
четвёртыйnegyedik
пятыйötödik
шестойhatodik
седьмойhetedik
восьмойnyolcadik
девятыйkilencedik
десятыйtizedik
одиннадцатыйtizenegyedik
двенадцатыйtizenkettedik
тринадцатыйtizenharmadik
четырнадцатыйtizennegyedik
пятнадцатыйtizenötödik
шестнадцатыйtizenhatodik
семнадцатыйtizenhetedik
восемнадцатыйtizennyolcadik
девятнадцатыйtizenkilencedik
двадцатыйhuszadik
sound

Ezen az oldalon az összes orosz szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.