Számok

Tanuld meg a számokat portugálul.

Tőszámok

zeronulla
um, umaegy
dois, duaskettő
trêshárom
quatronégy
cincoöt
seishat
setehét
oitonyolc
novekilenc
deztíz
onzetizenegy
dozetizenkettő
trezetizenhárom
catorzetizennégy
quinzetizenöt
dezasseistizenhat
dezassetetizenhét
dezoitotizennyolc
dezanovetizenkilenc
vintehúsz
vinte e um, vinte e umahuszonegy
vinte e dois, vinte e duashuszonkettő
vinte e trêshuszonhárom
vinte e quatrohuszonnégy
vinte e cincohuszonöt
vinte e seishuszonhat
vinte e setehuszonhét
vinte e oitohuszonnyolc
vinte e novehuszonkilenc
trintaharminc
trinta e um, trinta e umaharmincegy
trinta e dois, trinta e duasharminckettő
trinta e trêsharminchárom
trinta e quatroharmincnégy
trinta e cincoharmincöt
trinta e seisharminchat
trinta e seteharminchét
trinta e oitoharmincnyolc
trinta e noveharminckilenc
quarentanegyven
quarenta e um, quarenta e umanegyvenegy
quarenta e dois, quarenta e duasnegyvenkét
quarenta e trêsnegyvenhárom
cinquentaötven
sessentahatvan
setentahetven
oitentanyolcvan
noventakilencven
uma centena vagy cemszáz
duzentoskettőszáz
trezentosháromszáz
um milhar vagy milezer
dois mil, duas milkétezer
três milháromezer
um milhãoegy millió, egymillió
um biliãoegy billió, egybillió

Ismétlődés

uma vezegyszer
duas vezeskétszer
três vezesháromszor
quatro vezesnégyszer
cinco vezesötször

Sorszámok

primeiroelső
segundomásodik
terceiroharmadik
quartonegyedik
quintoötödik
sextohatodik
sétimohetedik
oitavonyolcadik
nonokilencedik
décimotizedik
décimo primeirotizenegyedik
décimo segundotizenkettedik
décimo terceirotizenharmadik
décimo quartotizennegyedik
décimo quintotizenötödik
décimo sextotizenhatodik
décimo sétimotizenhetedik
décimo oitavotizennyolcadik
décimo nonotizenkilencedik
vigésimohuszadik
vigésimo primeirohuszonegyedik
vigésimo segundohuszonkettedik
vigésmio terceirohuszonharmadik
trigésimoharmincadik
quadragésimonegyvenedik
quinquagésimoötvenedik
sexagésimohavanadik
setuagésimohetvenedik
octogésimonyolcvanadik
nonagésimokilencvenedik
centésimoszázadik

Egyéb hasznos szavak

cerca de vagy aproximadamentemintegy/körülbelül
mais que vagy mais do quetöbb mint
menos que vagy menos do quekevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes portugál szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.