Számok

Tanuld meg a számokat portugálul.

Tőszámok

um, umaegy
dois, duaskettő
trêshárom
quatronégy
cincoöt
seishat
setehét
oitonyolc
novekilenc
deztíz
onzetizenegy
dozetizenkettő
trezetizenhárom
catorzetizennégy
quinzetizenöt
dezasseistizenhat
dezassetetizenhét
dezoitotizennyolc
dezanovetizenkilenc
vintehúsz
vinte e um, vinte e umahuszonegy
vinte e dois, vinte e duashuszonkettő
vinte e trêshuszonhárom
trintaharminc
quarentanegyven
cinquentaötven
sessentahatvan
setentahetven
oitentanyolcvan
noventakilencven
cemszáz
cento e um, cento e umaszázegy
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentaskettőszáz
trezentos, trezentasháromszáz
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milezer
dois mil, duas milkétezer
três milháromezer
um milhãoegy millió, egymillió

Sorszámok

primeiroelső
segundomásodik
terceiroharmadik
quartonegyedik
quintoötödik
sextohatodik
sétimohetedik
oitavonyolcadik
nonokilencedik
décimotizedik
décimo primeirotizenegyedik
décimo segundotizenkettedik
décimo terceirotizenharmadik
décimo quartotizennegyedik
décimo quintotizenötödik
décimo sextotizenhatodik
décimo sétimotizenhetedik
décimo oitavotizennyolcadik
décimo nonotizenkilencedik
vigésimohuszadik