Számok

Tanuld meg a számokat svédül.

Tőszámok

nollnulla
ettegy
tvåkettő
trehárom
fyranégy
femöt
sexhat
sjuhét
åttanyolc
niokilenc
tiotíz
elvatizenegy
tolvtizenkettő
trettontizenhárom
fjortontizennégy
femtontizenöt
sextontizenhat
sjuttontizenhét
artontizennyolc
nittontizenkilenc
tjugohúsz
tjugoetthuszonegy
tjugotvåhuszonkettő
tjugotrehuszonhárom
tjugofyrahuszonnégy
tjugofemhuszonöt
tjugosexhuszonhat
tjugosjuhuszonhét
tjugoåttahuszonnyolc
tjugoniohuszonkilenc
trettioharminc
trettioettharmincegy
trettiotvåharminckettő
trettiotreharminchárom
trettiofyraharmincnégy
trettiofemharmincöt
trettiosexharminchat
trettiosjuharminchét
trettioåttaharmincnyolc
trettionioharminckilenc
fyrtionegyven
fyrtioettnegyvenegy
fyrtiotvånegyvenkét
fyrtiotrenegyvenhárom
femtioötven
sextiohatvan
sjuttiohetven
åttionyolcvan
nittiokilencven
etthundraszáz
etthundraettszázegy
tvåhundrakettőszáz
trehundraháromszáz
ettusenezer
tvåtusenkétezer
tretusenháromezer
en miljonegy millió, egymillió
en miljardegy billió, egybillió

Ismétlődés

en gångegyszer
två gångerkétszer
tre gångerháromszor
fyra gångernégyszer
fem gångerötször

Sorszámok

förstaelső
andramásodik
tredjeharmadik
fjärdenegyedik
femteötödik
sjättehatodik
sjundehetedik
åttondenyolcadik
niondekilencedik
tiondetizedik
elftetizenegyedik
tolftetizenkettedik
trettondetizenharmadik
fjortondetizennegyedik
femtondetizenötödik
sextondetizenhatodik
sjuttondetizenhetedik
artondetizennyolcadik
nittondetizenkilencedik
tjugondehuszadik
tjugoförstahuszonegyedik
tjugoandrahuszonkettedik
tjugotredjehuszonharmadik
trettiondeharmincadik
fyrtiondenegyvenedik
femtiondeötvenedik
sextiondehavanadik
sjuttiondehetvenedik
åttiondenyolcvanadik
nittiondekilencvenedik
hundradeszázadik

Egyéb hasznos szavak

ungefär vagy cirkamintegy/körülbelül
över vagy mer äntöbb mint
under vagy mindre änkevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes svéd szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.