Számok

Tanuld meg a számokat svédül.

Tőszámok

nollnulla
ettegy óra
tvåkét óra
trehárom óra
fyranégy óra
femöt óra
sexhat óra
sjuhét óra
åttanyolc óra
niokilenc óra
tiotíz óra
elvatizenegy óra
tolvtizenkét óra
trettontizenhárom
fjortontizennégy
femtontizenöt
sextontizenhat
sjuttontizenhét
artontizennyolc
nittontizenkilenc
tjugohúsz
tjugoetthuszonegy
tjugotvåhuszonkettő
tjugotrehuszonhárom
trettioharminc
fyrtionegyven
femtioötven
sextiohatvan
sjuttiohetven
åttionyolcvan
nittiokilencven
ett hundraszáz
ett hundra ettszázegy
tvåhundrakettőszáz
trehundraháromszáz
ett tusenezer
tvåtusenkétezer
tretusenháromezer
en miljonegy millió, egymillió
en miljardegy billió, egybillió

Sorszámok

förstaelső
andramásodik
tredjeharmadik
fjärdenegyedik
femteötödik
sjättehatodik
sjundehetedik
åttondenyolcadik
niondekilencedik
tiondetizedik
elftetizenegyedik
tolftetizenkettedik
trettondetizenharmadik
fjortondetizennegyedik
femtondetizenötödik
sextondetizenhatodik
sjuttondetizenhetedik
artondetizennyolcadik
nittondetizenkilencedik
tjugondehuszadik
tjugoförstahuszonegyedik
tjugoandrahuszonkettedik
tjugotredjehuszonharmadik