Égtájak

Tanuld meg az égtájak neveit észtül.

põhiészak
kirreészakkelet
idakelet
kagudélkelet
lõunaEbédszünetre mentem
edeldélnyugat
lääsnyugat
loeészaknyugat