Alakzatok és matematikai kifejezések

Tanuld meg az angol neveit a legáltalánosabb alakzatoknak és matematikai kifejezéseknek, valamint hogy hogyan kell a törteket kimondani.

Matematikai kifejezések

addition plusz (meg)
subtraction kivonás
multiplication szorzás
division osztás
to add hozzáadni
to subtract vagy to take away kivonni
to multiply szorozni
to divide osztani
to calculate számolni
total végösszeg
arithmetic számtan
algebra algebra
geometry geometria
calculus számítás
statistics statisztika
integer egész szám
even number páros szám
odd number páratlan szám
prime number prímszám
fraction törtszám
decimal tizedes
decimal point tizedes pont
percent százalék
percentage százaléka
theorem tétel
proof bizonyítás
problem feladat
solution megoldás
formula képlet
equation egyenlet
graph grafikon
axis tengely
average átlag
correlation korreláció
probability valószínűség
dimensions méretek
area terület
circumference kerület
diameter átmérő
radius sugár
length hossz
height magasság
width szélesség
perimeter kerület
angle szög
right angle derékszög
line vonal
straight line egyenes vonal
curve görbe
parallel párhuzamos
tangent érintő
volume térfogat

Alakzatok

circle kör
triangle háromszög
square négyzet
rectangle téglalap
pentagon ötszög
hexagon hatszög
octagon nyolcszög
oval ovális
star csillag
polygon sokszög
cone kúp
cube kocka
cylinder henger
pyramid piramis
sphere gömb

törtszámok

1⁄2 ½ („fél”)
1⁄3 ⅓ („egyharmad”)
1⁄4 ¼ („egynegyed”)
1⁄5 1/5 („egyötöd”)
1⁄6 1/6 („egyhatod”)
2⁄3 ⅔ („kétharmad”)
3⁄4 ¾ („háromnegyed”)
1⁄8 ⅛ („egynyolcad”)
1⁄10 1/10 („egytized”)
1⁄100 1/100 („egyszázad”)
1¼ („egy és egynegyed”)
1½ („másfél”)
1¾ („egy és háromnegyed”)
2¼ („kettő és egynegyed”)
2½ („kettő és fél”)
2¾ („kettő és háromnegyed”)
3¼ („három és egynegyed”)
3½ („három és fél”)
3¾ („három és háromnegyed”)

matematikai műveletek kiolvasása

plus plusz (meg)
minus mínusz
times vagy multiplied by szorozva
divided by osztva
squared négyzeten
cubed köbön
square root gyök
equals egyenlő
sound

Ezen az oldalon az összes angol szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Mobilalkalmazás

Az Andorid készülékeken használható díjnyertes angol kifejezésgyűjtemény-alkalmazásunk több mint 6000 hasznos kifejezést és szót tartalmaz hanggal.

Get it on Google Play

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató