Számok

Tanuld meg a számokat finnül.

Tőszámok

nollanulla
yksiegy óra
kaksikét óra
kolmehárom óra
neljänégy óra
viisiöt óra
kuusihat óra
seitsemänhét óra
kahdeksannyolc óra
yhdeksänkilenc óra
kymmenentíz óra
yksitoistatizenegy óra
kaksitoistatizenkét óra
kolmetoistatizenhárom
neljätoistatizennégy
viisitoistatizenöt
kuusitoistatizenhat
seitsemäntoistatizenhét
kahdeksantoistatizennyolc
yhdeksäntoistatizenkilenc
kaksikymmentähúsz
kaksikymmentäyksihuszonegy
kaksikymmentäkaksihuszonkettő
kaksikymmentäkolmehuszonhárom
kolmekymmentäharminc
neljäkymmentänegyven
viisikymmentäötven
kuusikymmentähatvan
seitsemänkymmentähetven
kahdeksankymmentänyolcvan
yhdeksänkymmentäkilencven
sataszáz
satayksiszázegy
kaksisataakettőszáz
kolmesataaháromszáz
tuhatezer
kaksituhattakétezer
kolmetuhattaháromezer
miljoonaegy millió, egymillió
miljardiegy billió, egybillió

Sorszámok

ensimmäinenelső
toinenmásodik
kolmasharmadik
neljäsnegyedik
viidesötödik
kuudeshatodik
seitsemäshetedik
kahdeksasnyolcadik
yhdeksäskilencedik
kymmenestizedik
yhdestoistatizenegyedik
kahdestoistatizenkettedik
kolmastoistatizenharmadik
neljästoistatizennegyedik
viidestoistatizenötödik
kuudestoistatizenhatodik
seitsemästoistatizenhetedik
kahdeksastoistatizennyolcadik
yhdeksästoistatizenkilencedik
kahdeskymmeneshuszadik

Ismétlődés

kerranegyszer
kaksi kertaakétszer
kolme kertaaháromszor
neljä kertaanégyszer
viisi kertaaötször

Egyéb hasznos szavak

suunnilleen
ylitöbb mint
allekevesebb mint

Egyéb hasznos szavak

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes finn szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.