Számok

Tanuld meg a számokat franciául.

Tőszámok

zéronulla
un, uneegy
deuxkettő
troishárom
quatrenégy
cinqöt
sixhat
septhét
huitnyolc
neufkilenc
dixtíz
onzetizenegy
douzetizenkettő
treizetizenhárom
quatorzetizennégy
quinzetizenöt
seizetizenhat
dix-septtizenhét
dix-huittizennyolc
dix-neuftizenkilenc
vingthúsz
vingt et un or vingt-et-unhuszonegy
vingt-deuxhuszonkettő
vingt-troishuszonhárom
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteharminc
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantenegyven
cinquanteötven
soixantehatvan
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixhetven
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsnyolcvan
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixkilencven
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centszáz
cent un or cent-unszázegy
deux cents or deux-centskettőszáz
trois cents or trois-centsháromszáz
milleezer
deux millekétezer
trois milleháromezer
un millionegy millió, egymillió
un milliardegy billió, egybillió

Sorszámok

premier, premièreelső
deuxième or second, secondemásodperc
troisièmeharmadik
quatrièmenegyedik
cinquièmeötödik
sixièmehatodik
septièmehetedik
huitièmenyolcadik
neuvièmekilencedik
dixièmetizedik
onzièmetizenegyedik
douzièmetizenkettedik
treizièmetizenharmadik
quatorzièmetizennegyedik
quinzièmetizenötödik
seizièmetizenhatodik
dix-septièmetizenhetedik
dix-huitièmetizennyolcadik
dix-neuvièmetizenkilencedik
vingtièmehuszadik
sound

Ezen az oldalon az összes francia szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.