Számok

centszáz
cent un or cent-unszázegy
deux cents or deux-centskettőszáz
trois cents or trois-centsháromszáz
milleezer
deux millekétezer
trois milleháromezer
un millionegy millió, egymillió
un milliardegy billió, egybillió

Sorszámok

premier, premièreelső
deuxième or second, secondemásodperc
troisièmeharmadik
quatrièmenegyedik
cinquièmeötödik
sixièmehatodik
septièmehetedik
huitièmenyolcadik
neuvièmekilencedik
dixièmetizedik
onzièmetizenegyedik
douzièmetizenkettedik
treizièmetizenharmadik
quatorzièmetizennegyedik
quinzièmetizenötödik
seizièmetizenhatodik
dix-septièmetizenhetedik
dix-huitièmetizennyolcadik
dix-neuvièmetizenkilencedik
vingtièmehuszadik
sound

Ezen az oldalon az összes francia szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.