Számok

Tanuld meg a számokat spanyolul.

Tőszámok

ceronulla
unoegy
doskettő
treshárom
cuatronégy
cincoöt
seishat
sietehét
ochonyolc
nuevekilenc
dieztíz
oncetizenegy
docetizenkettő
trecetizenhárom
catorcetizennégy
quincetizenöt
dieciséistizenhat
diecisietetizenhét
dieciochotizennyolc
diecinuevetizenkilenc
veintehúsz
veintiunohuszonegy
veintidóshuszonkettő
veintitréshuszonhárom
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaharminc
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentanegyven
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaötven
sesentahatvan
setentahetven
ochentanyolcvan
noventakilencven
cienszáz
ciento unoszázegy
doscientoskettőszáz
trescientosháromszáz
milezer
dos milkétezer
tres milháromezer
un millónegy millió, egymillió
mil millonesegy billió, egybillió

Sorszámok

primeroelső
segundomásodik
terceroharmadik
cuartonegyedik
quintoötödik
sextohatodik
séptimohetedik
octavonyolcadik
novenokilencedik
décimotizedik
undécimotizenegyedik
duodécimotizenkettedik
decimotercerotizenharmadik
decimocuartotizennegyedik
decimoquintotizenötödik
decimosextotizenhatodik
decimoséptimotizenhetedik
decimoctavotizennyolcadik
decimonovenotizenkilencedik
vigésimohuszadik
vigésimo primerohuszonegyedik
vigésimo segundohuszonkettedik
vigésimo tercerohuszonharmadik
fiftieth
trigésimoharmincadik
cuadrágesimonegyvenedik
quincuagésimo
sexagésimohavanadik
septuagésimohetvenedik
octogésimonyolcvanadik
nonagésimokilencvenedik
centésimoszázadik
sound

Ezen az oldalon az összes spanyol szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.