Számok

Tanuld meg a számokat spanyolul.

Tőszámok

ceronulla
una (una)egy
doskettő
treshárom
cuatronégy
cincoöt
seishat
sietehét
ochonyolc
nuevekilenc
dieztíz
oncetizenegy
docetizenkettő
trecetizenhárom
catorcetizennégy
quincetizenöt
dieciséistizenhat
diecisietetizenhét
dieciochotizennyolc
diecinuevetizenkilenc
veintehúsz
veintiunohuszonegy
veintidóshuszonkettő
veintitréshuszonhárom
veinticuatrohuszonnégy
veinticincohuszonöt
veintiséishuszonhat
veintisietehuszonhét
veintiochohuszonnyolc
veintinuevehuszonkilenc
treintaharminc
treinta y unoharmincegy
treinta y dosharminckettő
treinta y tresharminchárom
treinta y cuatroharmincnégy
treinta y cincoharmincöt
treinta y seisharminchat
treinta y sieteharminchét
treinta y ochoharmincnyolc
treinta y nueveharminckilenc
cuarentanegyven
cuarenta y unonegyvenegy
cuarenta y dosnegyvenkét
cuarenta y tresnegyvenhárom
cincuentaötven
sesentahatvan
setentahetven
ochentanyolcvan
noventakilencven
cienszáz
ciento unoszázegy
doscientoskettőszáz
trescientosháromszáz
milezer
dos milkétezer
tres milháromezer
un millónegy millió, egymillió
mil millonesegy billió, egybillió

Ismétlődés

una vezegyszer
dos veceskétszer
tres vecesháromszor
cuatro vecesnégyszer
cinco vecesötször

Sorszámok

primeroelső
segundomásodik
terceroharmadik
cuartonegyedik
quintoötödik
sextohatodik
séptimohetedik
octavonyolcadik
novenokilencedik
décimotizedik
undécimotizenegyedik
duodécimotizenkettedik
decimotercerotizenharmadik
decimocuartotizennegyedik
decimoquintotizenötödik
decimosextotizenhatodik
decimoséptimotizenhetedik
decimoctavotizennyolcadik
decimonovenotizenkilencedik
vigésimohuszadik
vigésimo primerohuszonegyedik
vigésimo segundohuszonkettedik
vigésimo tercerohuszonharmadik
trigésimoharmincadik
cuadrágesimonegyvenedik
quincuagésimoötvenedik
sexagésimohavanadik
septuagésimohetvenedik
octogésimonyolcvanadik
nonagésimokilencvenedik
centésimoszázadik

Egyéb hasznos szavak

acerca de vagy aproximadamentemintegy/körülbelül
más detöbb mint
menos dekevesebb mint

Példák

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ezen az oldalon az összes spanyol szónál elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a szóra, amelyiket hallani szeretnéd.

Támogassa munkánkat

Segítsen nekünk az oldal fejlesztésében azzal, hogy a Patreon támogatója lesz. Az előnyök közé tartozik az összes hirdetés eltávolítása az oldalról, valamint a Speak Languages Discord csatornához való hozzáférés.

Legyél támogató