Utazás busszal és vonattal

Ezek közül a kifejezések közül néhányra szükséged lesz, ha buszon vagy vonaton utazol. Olyan kifejezéseket is megtalálsz itt, amelyeket az állomásokon láthatsz.

A buszpályaudvaron vagy a vasútállomáson

where's the ticket office? hol van a jegyiroda?
where are the ticket machines? hol vannak a jegyautomaták?
what time's the next bus to …? mikor megy a következő busz …?
Camden Camdenbe
what time's the next train to …? mikor megy a következő vonat …?
Leeds Leedsbe
can I buy a ticket on the bus? vehetek jegyet a buszon?
can I buy a ticket on the train? vehetek jegyet a vonaton?
how much is a … to London? mennyibe kerül … Londonba?
single egy út
return egy retúrjegy
first class single első osztályra, egy útra
first class return első osztályra retúrjegy
I'd like a … to Bristol szeretnék egy … Bristolba
single egyirányba szóló jegyet
return retúrjegyet
child single egyirányba szóló gyerekjegyet
child return retúrjegyet gyermek részére
senior citizens' single nyugdíjas egyirányba szóló jegyet
senior citizens' return nyugdíjas retúrjegyet
first class single egyirányba szóló jegyet első osztályra
first class return retúrjegyet első osztályra
are there any reductions for off-peak travel? van bármilyen kedvezmény csúcsidőn kívüli utazásra?
when would you like to travel? mikor szeretne utazni?
when will you be coming back? mikor jön vissza?
I'd like a return to …, coming back on Sunday Szeretnék egy retúrjegyet kérni …, vasárnapi visszaúttal
Newcastle Newcastle-be
which platform do I need for …? melyik vágányhoz kell mennem a … felé induló vonathoz?
Manchester Manchester
is this the right platform for …? ez a helyes vágány … felé?
Cardiff Cardiff
where do I change for …? hol kell átszállni … felé?
Exeter Exeter
you'll need to change at … önnek … nál kell átszállni
Reading Reading
can I have a timetable, please? kérhetek egy menetrendet, kérem?
how often do the buses run to …? milyen gyakran jár a busz …?
Bournemouth Bournemouth-ba
how often do the trains run to …? milyen gyakran jár a vonat …?
Coventry Coventry-be
I'd like to renew my season ticket, please meg szeretném újítani a bérletemet, kérem
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster a következő érkező vonat a 2-es vágányra a 16.35-kor Doncasterből jövő
Platform 11 for the 10.22 to Guildford 11es vágányról 10.22-kor Guildfordba
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance A következő induló vonat az 5-ös vágányról a 18.03-as Penzance-i lesz
the train's running late a vonat késik
the train's been cancelled a vonatot törölték

Buszon vagy vonaton

does this bus stop at …? ez a busz megáll a …?
Trafalgar Square Trafalgar téren
does this train stop at …? megáll ez a vonat …?
Leicester Leicesterben
could I put this in the hold, please? betehetném a megörzőbe, kérem?
could you tell me when we get to …? meg tudná mondani mikor érünk az …?
the university egyetemre
could you please stop at …? megállna kérem a …?
the airport reptérnél
is this seat free? szabad ez a hely?
is this seat taken? foglalt ez a hely?
do you mind if I sit here? nem bánja ha leülök ide?
tickets, please jegyeket kérem
all tickets and railcards, please kérem az összes jegyet és vasúti igazolványt
could I see your ticket, please? láthatnám a jegyét, kérem?
I've lost my ticket elvesztettem a jegyemet
what time do we arrive in …? hány órakor érkezünk …?
Sheffield Sheffieldbe
what's this stop? ez melyik megálló?
what's the next stop? mi a következő megálló?
this is my stop ez az én megállóm
I'm getting off here itt leszállok
is there a buffet car on the train? van étkezőkocsi a vonaton?
do you mind if I open the window? nem bánja ha kinyitom az ablakot?
we are now approaching London Kings Cross most közeledünk a londoni Kings Cross állomáshoz
this train terminates here ennek a vonatnak ez a végállomása
all change, please mindenki szálljon le kérem
please take all your luggage and personal belongings with you kérjük tartsa magánál az összes csomagját, és minden személyes holmiját

Metró (a londoni földalatti)

could you tell me where the nearest Tube station is? megmondná hol van a legközelebbi metróállomás?
where's there a map of the Underground? hol van a metrótérkép?
over there ott
which line do I need for Camden Town? melyik vonal kell nekem Camden Town-ba?
how many stops is it to …? hány megálló …?
Westminster Westminsterig
I'd like a Day Travelcard, please szeretnék egy egynapos bérletet
which zones? melyik zónába?
zones 1-2 az 1-es és 2-es zónákba
I'd like an Oyster card, please egy Oyster kártyát kérek (előre kifizetett kártya az utazáshoz a londoni tömegközlekedésben)
I'd like to put £10 on it 10 fontot szeretnék rátenni

Előforduló feliratok

Tickets Jegyek
Platform Vágány
Waiting room Váróterem
Left luggage Csomagmegőrző
Lost property Elveszett tárgyak
Underground Metró
Bus stop Buszmegálló
Request stop Feltételes megállóhely
On time Időben
Expected Várható
Delayed Késik
Cancelled Törölt
Calling at ... Hívás ... -hez
Seat Ülés
Car Autó
Priority seat Fenntartott ülőhely (Olyan személyeknek fenntartott ülőhely, aki nehezebben tud állni, például terhes nőknek, idős embereknek vagy fogyatékkal élőknek)
To trains A vonatokhoz
Trains to London Londonba tartó vonatok
Way out Kijárat
Mind the gap Nézzen a lába elé
Northbound platform Észak felé haladó vágány
Eastbound platform Kelet felé haladó vágány
Southbound platform Dél felé haladó vágány
Westbound platform Nyugat felé haladó vágány
sound

Ezen az oldalon az összes angol kifejezésnél elérhető hang is – egyszerűen kattints arra a kifejezésre, amelyiket hallani szeretnéd.

Mobilalkalmazás

Az Andorid készülékeken használható díjnyertes angol kifejezésgyűjtemény-alkalmazásunk több mint 6000 hasznos kifejezést és szót tartalmaz hanggal.

Get it on Google Play